Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (mr) worden alle schoolse zaken met de ouders besproken. De mr geeft advies en/of instemming over het beleid en de uitvoering daarvan op onze school.

In de mr zitten minimaal twee ouders en twee leerkrachten. De mr vergaderingen zijn openbaar. De ouders worden via de website en de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. De oudergeleding vertegenwoordigt de ouders en wil graag horen wat er leeft.

De MR van De Getijden bestaat uit:

Marcel van Harten, ouder
Patty Wageman, ouder/ voorzitter
Ellie Boer, leerkracht

Joline Valstar, leerkracht/secretaris  

Een week voor de MR vergadering zal de agenda hieronder op de website worden geplaatst. 

Notulen van de MR vergaderingen worden op het prikbord gehangen als deze zijn vastgesteld op de daarop volgende vergadering. 

Jaarverslag MR september 2016 tot augustus 2017

Notulen zakelijke ouderavond 9 november

Jaarverslag MR januari 2016- augustus 2016  
Jaarverslag MR 2014 - december 2015