Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (mr) worden alle schoolse zaken met de ouders besproken. De mr geeft advies en/of instemming over het beleid en de uitvoering daarvan op onze school.
In de mr zitten minimaal twee ouders en twee leerkrachten. De mr vergaderingen zijn openbaar. De ouders worden via de website en de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. De oudergeleding vertegenwoordigt de ouders en wil graag horen wat er leeft.

De MR van De Getijden bestaat uit:

Marcel van Harten, ouder
Eva , ouder / secretaris
Ellie Boer, leerkracht

Astrid Wolf, leerkracht

Notulen schooljaar 2020/2021

Notulen MR Vergadering 8-9-20.pdf

Notulen MR vergadering 6-10-20.pdf