Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang werkt De Getijden samen met Kids2b. Voor meer info kunt U terecht bij de locatie coördinator of bij www.kids2b.nl.